Πλατφόρμα των Πολιτών (Πολίτες, διαχειριστές αποβλήτων, κ.τ.λ)

Οι ακόλουθοι φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ενότητα:

  • Πολίτες στα Χανιά και τη Σεβίλλη που σχετίζονται με το έργο EWAS
  • Διαχειριστές αποβλήτων που σχετίζονται με το έργο EWAS

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo