Συνεργάτες

 

EWAS partners:

Wellness Telecom Σεβίλλη, Ισπανία Συντονιστής / τεχνικός συνεργάτης
D-WASTE Αθήνα, Ελλάδα Σύμβουλος Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικός Συνεργάτης / Υπεύθυνος Επικοινωνίας
DEDISA Χανιά, Ελλάδα Δημόσια εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων
ENT Βαρκελώνη, Ισπανία Περιβαλλοντικός και Οικονομικός Σύμβουλος
LIPASAM Σεβίλλη, Ισπανία Δημόσια εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων

 

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo