Γενικές Πληροφορίες

 

legal

Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο

 

Στο πλαίσιο των Σχεδίων της Κυκλικής Οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει τα κράτη-μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες τους για καλύτερη διαχείριση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Συγκεκριμένοι στόχοι έχουν τεθεί για το 2020. Ειδικά:

 • Προετοιμασία του 50% των αποβλήτων (σε βάρος) για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση,

"τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από νοικοκυριά και άλλες πιθανές πηγές, αρκεί τα ρεύματα αποβλήτων να είναι παρόμοια με αυτά των νοικοκυριών"

 • • 70% (του βάρους) της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων,

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών υγειονομικής ταφής, χρησιμοποιώντας απόβλητα για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

statistics

Προκλήσεις

 

Περιβαλλοντικές και οικονομικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα:

 • Κόστος συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων
 • Ενεργειακό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων
 • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
waste collection

Μεθοδολογία συλλογής αποβλήτων

 

Οι μέθοδοι διαχείρισης και συλλογής αποβλήτων διαφέρουν ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Οι μεθοδολογίες ποικίλουν, από πολύ απλά μέσα, έως σύγχρονα σχήματα υψηλής τεχνολογίας με την ξεχωριστή συλλογή διαφορετικών ρευμάτων.

Μερικές πολύ κοινές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στην Ευρώπη σήμερα είναι:

 • Συστήματα drop-off σε διάφορα σημεία του δήμου.
 • Συλλογή Πόρτα-Πόρτα (Curbside collection)
 • Κέντρα συγκέντρωσης ανακυκλώσεων επί πληρωμή (buy-back centers)
statistics

Εργαλεία Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) για την συλλογή αποβλήτων

 
 • Ασύρματοι αισθητήρες
 • Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (3G, GPRS, GSM)
 • Τεχνολογίες γεωεντοπισμού (GPS)
 • Τεχνολογίες αναγνώρισης (RFID)
 • Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικών πόρων (ERP)
 • Διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
guidelines

Οδηγίες / Βέλτιστες Πρακτικές

   

 

Title: Efficient and sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions reduction

Grant agreement no.:  LIFE13 ENV/ES/000725

Powered by:

d-waste logo